CitScale

Eines i serveis per l’anàlisi i l’avaluació de nous conceptes de mobilitat, nous tipus de vehicles i polítiques per a la ciutat

Mesures i polítiques per la ciutat

Analitzar l'impacte de canvis potencials en la infraestructura urbana o en algunes àrees específiques com carrers principals (per exemple, limitacions de límit de velocitat o altres regulacions, ús de carrils d'autobusos i taxis per EVLs, etc.).

Read more

Conceptes de mobilitat

Avaluar l'impacte al combinar serveis de mobilitat (per exemple, serveis de transport compartit, zones d'aparcament d’enllaç o d’intercanvi modal (par-and-ride), etc.) per facilitar la mobilitat en zones urbanes congestionades (mobilitat d’últim quilòmetre o last-mile).

Read more

Nous tipus de vehicle

Analitzar l'impacte en KPIs (per exemple, congestió, emissions, consum d'energia, etc.) a l'augmentar l'ús o la taxa de penetració de nous tipus de vehicle i l'efecte combinat d'aquests.

Read more

 


Polítiques i mesures de la ciutat

Anàlisi d'impacte de la ciutat

Estimació i avaluació quantitativa de l'impacte de les estratègies de desplegament tant dels conceptes de mobilitat com dels nous tipus de vehicle i de les polítiques de mobilitat per a la ciutat, sobre els indicadors (KPIs) del transport a la ciutat.

Anàlisi de l'impacte a escala de ciutat: (per exemple: consum de combustible, emissions de diòxid de carboni (CO2) i òxid o diòxid de nitrogen (NOx), etc.).

Anàlisi de l'impacte a escala de carrer: (per exemple: longitud de la cua a les interseccions, nivell de servei).

Perspectiva dels usuaris/conductors: (per exemple: temps de viatge i velocitat).

 


Conceptes de Mobilitat

Patrons de mobilitat

Visualització i anàlisi dels patrons de mobilitat (orígens i destinacions dels viatges).

Generació (a un origen): nombre de viatges que surten d'una zona de transport (TAZ) agrupats per tipus de vehicle i interval de temps.

Atracció (a un destí): nombre de viatges que arriben a una zona de transport (TAZ) agrupats per tipus de vehicle i interval de temps.

Viatges: vehicles que viatgen entre parelles de zones origen i destinació (parells OD).

 

Serveis de Ride Sharing

Avaluació de l'impacte, beneficis, limitacions, paràmetres de disseny i nivell de servei per compartir serveis, flotes comercials i flotes públiques.

 


Nous tipus de vehicle

Estratègies de Navegació

Comparació entre diferents estratègies de navegació aplicant algoritmes de rutes dinàmiques i analitzant l'impacte a diferents grups d'usuaris (per exemple: turistes, usuaris estàndard i conductors experts com poden ser els taxistes).

 

Vehicles connectats

Estimació de l'estat actual del trànsit urbà basat en dades de vehicles connectats (utilitzant dades provinents de vehicles que suporten V2I i V2V) i avaluació de l'impacte produït per un augment en l'ús d'aquestes dades a la ciutat.

 

Vehicles Elèctrics, Bicicletes Elèctriques i Vehicles d’Últim Quilòmetre (last-mile)

Emulació de diferents tipus de vehicles (per exemple: vehicles elèctrics, vehicles lleugers que s'utilitzaran per a distàncies curtes després de l'estacionament com transport d'últim quilòmetre o last-mile) per a avaluar els nivells de millora de les emissions i els comportaments a la conducció.

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO