e-Catalunya: Plataforma de col·laboració i xarxes socials

Descripció 

e-Catalunya és una plataforma de col·laboració i xarxa social que permet a la Generalitat de Catalunya oferir els serveis de portals col·laboratius a diferents col·lectius d’usuaris i professionals.

El nostre laboratori ha col·laborat des del 2004 amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana en el desenvolupament i integració de la plataforma, en l'extensió del seu ús i en la incorporació de noves funcionalitats i innovacions. A partir de 2010, es col·labora amb l'empresa ALTRAN, encarregada del manteniment evolutiu i correctiu d'aquesta plataforma.

El projecte e-Catalunya va quedar finalista al 2009 en els European eGovernment Awards en la categoria d'eficiència i efectivitat administrativa (eGovernment enabling administrative efficiency and effectiveness).

Accedeix al vídeo explicatiu del projecte e-Catalunya al portal de la Generalitat de Catalunya.

Període del projecte 
Octubre, 2004 - Desembre, 2012
Client 
Beneficis per al client 
 • Plataforma de col·laboració i xarxa social
 • Basada en software lliure
 • Possibilitat de crear diferents portals amb perfils diferents, delegant l’administració del portal a les persones responsables del col·lectiu al qual va destinat
 • Estructura de grups molt flexible i potent, amb possibilitat de delegar l’administració, configuració i dinamització dels grups. Sistema de permisos d’accés a les eines de col·laboració i als continguts del grup en base a la pertinença al grup i al nivell de privacitat establert
 • Combina potents eines de col·laboració d’última generació (wiki, blog, etc.) amb eines més tradicionals (fòrum de debat, calendari, llistes de distribució, arxiu de fitxers)
 • Perfil d’usuari definible a nivell de cada portal. Gestió del perfil i del nivell de privacitat de la informació per part de cada usuari
 • Eines de xarxa social basades en xarxes de contactes i en inferència de similituds entre els diferents usuaris (obtingudes a partir de l’anàlisi de les operacions registrades en els arxius de log del sistema): xarxa social, xarxa de coneixements, directori de membres...

 

Serveis 
 • Disseny, desenvolupament i integració de la plataforma tecnològica 
 • Disseny de l’arquitectura d’explotació (hardware, software base, software específic a integrar) en diverses capes i incorporant els mecanismes de seguretat i balanceig adequat
 • Instal·lació de software específic en els entorns de producció i preproducció
 • Tests d'usabilitat
 • Tests d'accessibilitat (nivell AA)
 • Proves d’estrès
 • Manteniment evolutiu i correctiu
 • Suport tècnic de les aplicacions 12x5 i coordinació amb el servei de hosting subministrat per una altra empresa per assegurar el servei 24x7
 • Enquestes de satisfacció dels usuaris

 

Tecnologia 
Hibernate,
Tomcat,
MySQL,
Java,
PHP,
HTML5,
Linux,
OpenLDAP
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 
Articles i presentacions 

Casanovas, J.; Crespo, J.F.; Martin, R.M. e-Catalunya: un entorno colaborativo y de red social. "Boletín de RedIRIS", 2006, núm. 78-79, p. 23-28.

“e-Catalunya: a social network platform”. Presentation in JRES 2007. Estrasburg, november 20-23, 2007.

e-Catalunya presentation in INCoS (International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, organized by Open Catalan University (UOC)
Barcelona, november 4-6, 2009.

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png - Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO