Desenvolupament de Serveis per a FASTPRK2

Descripció 

El projecte ha consistit en la millora de serveis preexistents i la creació dels que encara no estaven desenvolupats pel sistema Fastprk2 i la seva integració amb Mobility.

Mobility és un panell de control que té com a base un mapa on es pot visualitzar informació geolocalitzada de tot tipus. En la nostra instància, la informació que mostrem és informació relativa a: Tràfic, Aparcaments, Panells Informatius i Sensors mediambientals.

Els serveis els dividim en dues categories, els de configuració (part esquerra del panell de control) i els d’informació (part inferior).

Els serveis de configuració que hem desenvolupat han estat:

  • Configuració dels Trams de trànsit.  S’ha fet una integració amb l'API de TomTom per obtenir els trams i les dades del trànsit i amb les APIs de Google per obtenir els noms dels carrers.
  • Configuració de la forma en què s’han de visualitzar els aparcaments gestionats per la plataforma FastPark2.
  • Configuració dels panells informatius per tal de situar-los en el mapa i gestionar la informació que mostren.

Els serveis que mostren informació són:

  • Sensors mediambientals, s’ha integrat l’API d’Airvisual per tal de poder visualitzar les mesures dels sensors de diferents ciutats i la seva evolució durant l’últim mes.
  • Incidències d’aparcament. Mitjançant APIs consultem les places lliures, les ocupades, les que han pagat i les que no per indicar als responsables de l’aparcament si hi ha algun tipus d’incidència.
  • Places d’aparcament,  Mitjançant diverses APIs consultem les places lliures de cada aparcament, es mostra un històric de l’ocupació i una gràfica amb la predicció de com serà l’ocupació d’aquell aparcament. També s’ha implementat una funcionalitat, anomenada “preu dinàmic” que permet ajustar el preu de l’aparcament en funció de la seva ocupació.
  • Dades de Predicció de tràfic.  Es visualitza la predicció de tràfic  de cascun dels trams a 1 hora vista. També es pot visualitzar l’evolució de la velocitat en aquell tram durant la darrera setmana, com s’espera que sigui durant la següent hora,  la velocitat mitjana d’aquell tram, etc.

Tots aquests serveis s’han implementat mitjançant una arquitectura de Microserveis basada en contenidors Docker.

Període del projecte 
Octubre, 2017 - Gener, 2018
Client 
Entitat Finançadora 
Beneficis per al client 

El client disposa d’un pilot funcional que es posarà en funcionament a  diferents ciutats europees amb una arquitectura basada en instàncies pensada per escalar fàcilment.

Tecnologia 
GitHub,
REST,
Web Services,
PyCharm,
Python,
YAML,
JavaScript,
HTML5
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 
Participants 
  • Jose Gorchs

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO