Desenvolupament d'aplicacions mòbils per a Android

El coneixement de programació d'aplicacions per a mòbils ha passat de manera molt ràpida a ser un coneixement més, a ser una necessitat degut a la ràpida implantació i evolució de les plataformes mòbils.

Aquesta ràpida evolució crea incertesa sobre quines tecnologies són les més adequades per a la programació de mòbils. Una de les arquitectures més implantada és la proporcionada pel sistema Android.

Aquest curs serà una introducció a la programació de sistemes Android, però també farà èmfasi en plataformes de desenvolupament multi-plataforma. Per poder donar les eines de decisió sobre com seria necessari programar un cert tipus d'aplicacions.

L'objectiu principal d'aquesta acció formativa és l'aprenentatge del desenvolupament d'aplicacions Android i la interacció amb els recursos del telèfon mòbil.

Es realitzarà una introducció inicial de tot el conjunt de tecnologies que formen Android i l'anàlisi de cadascun dels seus components de forma separada i com interactuen entre ells per desenvolupar aplicacions.

Es requereixen coneixements bàsics de programació i Java, així com tenir nocions d'Android des d'un punt de vista de desenvolupador.

Contingut 
 1. Desenvolupament d'aplicacions mòbils. Els entorns multiplataforma i els entorns natius.
 2. L'aplicació Android, components bàsics, cicle de vida i garanties de funcionament.
 3. Emmagatzematge d'informació, gestió i accés a fitxers (interns i externs). Sincronització.
 4. Sensors: Exemples de l'ús de l'acceleròmetre i de la geo-localització.
Beneficis pel participant 
 • Conèixer el funcionament de les aplicacions Android.
 • Conèixer el funcionament i la mínima base teòrica d'accés als recursos i sensors del telèfon.
 • Decidir quan i com és necessari desenvolupar una aplicació multiplataforma o nativa.
 • Desenvolupar una aplicació en Android capaç de fer servir sensors i recursos del telèfon.
A qui va dirigit 
 • Desenvolupadors d'aplicacions i gestors de projectes.
 • Estudiants d'Informàtica o Telecomunicacions que vulguin ampliar els seus coneixements en aquesta àrea.
 • Qualsevol professional que, complint els requisits de coneixements mínims, estigui interessat a ampliar el seu coneixement teòric i pràctic en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png - Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO