Test A/B amb Google Analytics

Enviat per Arnau Sangrà el Dv, 02/05/2014 - 13:08

Google Analytics és un servei gratuït que ofereix Google la utilitat del qual és proporcionar una eina per monitoritzar i analitzar el funcionament de pàgines web. Per fer-ho, el servei s'encarrega de la recol·lecció de dades dels visitants a la pàgina web. Posteriorment, aquestes dades són tractades i analitzades per a la generació de múltiples informes amb tota la informació i mètriques de la web que monitoritzem.

Requeriments i configuració del domini

Per tal de poder analitzar la nostra pàgina web amb el Google Analytics, és necessari un compte de Google per poder accedir a Google Analytics, i una mínima noció d'HTML per tal de poder fer la configuració inicial.

Un cop ens hem identificat amb el nostre compte de Google a Google Analytics, només cal configurar el nostre domini de forma que Google Analytics pugui monitoritzar-lo. Google Analytics és capaç de fer el seguiment a través d'un petit fragment de codi JavaScript que ell mateix et proporciona i que cal incorporar al head de les pàgines a monitoritzar. Un cop introduït el codi a totes les pàgines, podem verificar que està correctament inserit i per tant Google Analytics és capaç de monitoritzar el nostre domini a través de la pàgina de validació del codi seguiment de Google Analytics.

Informes en temps real i mètriques de la web

Un cop tenim el nostre domini configurat, ja podem consultar tota la informació recopilada per Google Analytics. Des de la pestanya Informes podem accedir a totes les dades monitoritzades. Aquestes estan dividides en diferents categories, fent click per exemple a l'opció En temps real  del menú situat a l'esquerra accedim a la informació provinent de les visites actuals, altrament si fem click a l'opció Públic o Adquisició tenim accés a les dades acumulades sobre el nostres visitants o la forma en que han arribata la nostra pàgina respectivament.

Entre les dades en temps real disponibles podem trobar el nombre de visitants al nostre domini, els visitants agrupats per pàgina específica, el temps que porten navegant per la pàgina web, la font de trànsit o la ubicació dels visitants que estan consultant actualment el domini.

Amb Google Analytics és possible ajustar el període de temps a l'interval que volguem i d'aquesta forma filtrar les estadístiques de la web segons les nostres necessitats. Un altre dels punts forts és la possibilitat d'establir marques temporals referents per exemple a canvis introduïts a la pàgina que considerem destacats. D'aquesta forma és pot extreure la informació en relació als esdeveniments rellevants que fem o puguin afectar al domini i determinar tendències de la nostra web.

Test A/B amb Google Analytics

A través de la monitorització en temps real del nostre web i dels informes periòdics podem aprofitar per detectar errors a la nostra pàgina web, com per exemple el disseny de l'arquitectura del domini. No obstant, Google Analytics inclou més solucions com els tests A/B per a millorar el rendiment o l'experiència d'usuari de la nostra pàgina web.

Un Test A/B en pàgines web és un experiment orientat a la millora d'una pàgina web, ja sigui a nivell d'objectius d'aquesta o d'experiència d'usuari. El seu funcionament es basa en la presentació als visitants d'una determinada pàgina, dues o més versions d'un mateix contingut. Al llarg del temps que dura l’experiment es van recollint les dades de la navegació dels usuaris classificades segons la versió que se’ls ha presentat i al final es pot determinar de forma objectiva amb la informació recopilada, quina és versió ofereix un millor rendiment de la pàgina i/o una millor experiència a l'usuari. Així doncs, a través de la plataforma de Google Analytics es possible implementar de forma senzilla tests A/B a qualsevol de les pàgines web monitoritzades.

És necessari tenir preparades les diferents versions de la pàgina web que volem fer l'experiment. Una possibilitat consisteix en utilitzar com a primera versió de la pàgina, la versió original que ja tenim en funcionament i només crear una segona versió nova amb els canvis que volem avaluar per decidir si els incloure’ls a la pàgina sobre la qual fem el test.

Un cop tenim preparades les diferents versions que provarem al test, dins la pestanya d'Informes, a l'apartat Comportament del menú inferior esquerre, cal fer click a l’opció Experiments. Des de l'opció Experiments si fem click al botó botó Crea un experiment podrem crear el test A/B.

Dins la pàgina de creació d'un nou experiment, primer s'ha de definir el nom de l'experiment i l’objectiu d’aquest. L’objectiu de l’experiment és d'especial importància ja que segons quin seleccionem, variarà el paràmetre que es té en compte per avaluar quina  és la millor versió. Entre els objectius per defecte trobem per exemple el temps de visita de la pàgina, el nombre de pàgines visitades, o el nombre de transaccions entre d’altres.

No obstant, és possible crear nous objectius diferents dels proposats per defecte. Si optem per crear el nostre propi, podem definir objectius molt més específics com ara que l’usuari faci clic a un determinat botó de la nostra pàgina web. Adicionalment en aquest apartat podem definir aspectes com el percentatge de trànsit que volem que participi en l'experiment, quina és la proporció amb la que es reparteixen les visites a les diferents versions o la durada de l'experiment.

A continuació, el següent pas és indicar quina és al URL sobre la qual realitzarem l'experiment. En aquest apartat també haurem d'indicar la direcció de la resta de pàgines de versions alternatives que Google Analytics s’encarregarà de mostrar d'acord amb el percentatge definit a l'apartat anterior. Aquestes es mostraran de forma alternativa a la versió original i també es recolliran les dades de navegació per a l'experiment.

Quan ja hem introduït les URL's de les diferents versions de la pàgina original sobre la qual volem realitzar l'experiment nomes ens queda introduir el codi de l'experiment que ens proporciona Google Analytics a la pàgina original. És important assegurar-se que les pàgines addicionals que hem creat també tinguin el codi de seguiment del nostre domini, igual que la resta de pàgines que formen part del domini que monitoritzem així com també que que la pàgina original de  l'experiment sigui la única que inclogui el codi de l'experiment al principi del tag <head>.

El codi d'experiment introduït a la pàgina original farà que quan es carregui la pàgina, aquesta es redireccionarà proporcionalment a una de les versions que hem inclòs a l'experiment. Existeix però la possibilitat que les pàgines web del domini que monitoritzem amb Google Analytics, el tag <head> estigui definit en una única plantilla per a totes, en aquest cas, una possible solució seria incloure un if a la plantilla PHP de forma que en el cas explícit de la pàgina original s'hi inclogui a mes el codi de l'experiment a l'inici del head.

Un cop tenim el codi de l'experiment a la pàgina original i estan publicades la resta de pàgines amb les diferents versions alternatives, podem verificar que tot esta ben configurat i posar en marxa el test A/B.

Finalment, quan hagi finalitzat el període del test podrem consultar els resultats d'aquest i determinar quina des les diferents versions proposades aconsegueix millors resultats per al nostre objectiu.

 

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC