Projecte d'Optimització Energètica - B6 FIB

Enviat per Gonzalo Abril el Dc, 05/06/2013 - 08:07

El POE (projecte d'optimització energètica) de l'edifici B6 (FIB) del Campus Nord va iniciar-se durant el segon semestre de 2011, però, la major part d'accions van implementar-se a partir del novembre del 2011. Es va comptar amb la participació de diferents agents, tant de la pròpia FIB com del Campus Nord de la UPC.

L'edifici B6, amb una superfície de 2.336,73 m2, està format per un bar (Planta 0), una sala de servidors (CPD InLab), oficines i altres espais comuns. Les accions principals d'estalvi dutes a terme van centrar-se en els espais administratius de la Facultat, ocupats per una comunitat de 70 persones.

Aquestes són les accions que s'han dut a terme a l'edifici B6 – FIB durant el període esmentat per aconseguir reduir el consum elèctric :

Estructurals 

  • Sectorització dels llums dels espais comuns.
  • Adequació d'horaris d'il·luminació i llums dels passadissos.
  • Col·locació de polsadors de llums temporitzats als lavabos
  • Canvi de cisternes als lavabos
  • Substitució de termòstats de climatització.
  • Canvi del quadre de maniobra de l'ascensor.

De sensibilització

  • Tancar l'aire condicionat/calefacció en zones comunes de pas.
  • Apertura (si calor) i tancament (si fred) de l'edifici (sentit comú).
  • Tancament de les portes d'emergència que donen accés a les plantes a l'hivern reduint les fuites de calor.
  • Possibilitat de tancament de l'edifici en un únic torn de vacances (Estiu i Nadal).

Evolució del consum elèctric anual a l'edifici B6

L'any 2011, el consum total de l'edifici va ser un 4% inferior a la mitjana  del consum dels anys 2008-2010 però la major part d'aquest estalvi es va concentrar al segon semestre. El 60% del consum de l'edifici correspon al CPD-InLab i al bar, espais sobre els quals el POE no ha tingut pràcticament incidència. Deixant de banda el consum d'aquests espais, s'observa que la reducció del consum en els espais sobre els quals ha actuat el POE ha arribat fins el 7%.

L'estalvi energètic anual de 24.915 kWh va suposar que la factura elèctrica es reduís en 2.884,42 € i les emissions de CO2 en 7 Tn.

Gairebé tots els mesos del 2011 el consum ha estat inferior a la mitjana, especialment durant el mes d’agost, en el que el consum va reduir-se un 60% gràcies al tancament de l’edifici. L’únic mes en què el consum va superar la mitjana va ser el setembre de 2011,  atès que es va produir una major demanda de climatització (setembre especialment calorós).

Tal com es pot observar en la línia verda, Consum 2012, durant aquest any el consum elèctric ha estat un 7% inferior al de l’any 2011 i un 11% menor respecte la mitjana 2008-2010, la qual cosa indica una consolidació de les mesures d’estalvi en l’edifici B6.

Com a resultat de l’aplicació d’aquestes mesures, la Facultat d’informàtica ha estat guardonada amb el diploma acreditatiu de l’estalvi aconseguit durant el primer semestre de 2012 i que va ser lliurat per la Sra. Teresa Garcia, Vicegerenta d’Economia, Contractació i Infraestructures amb data de 21 de Març de 2013.

 

 

 

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC

inLab és centre TECNIO

ACCIO