Gestió de Projectes: Una professió amb futur

Durant aquesta última dècada estem assistint a una professionalització del rol del Project Manager o gestor de projectes.

Fins no gaire, un gestor de projectes era un perfil tècnic (enginyer, arquitecte, etc) que havia anat ascendint en el seu rol dins de l'organigrama de l'empresa, fins a aconseguir posicions importants de gestió.

Sens dubte aquest perfil tenia coneixements i aptituds tècniques per al càlcul i la planificació, però probablement mancava de moltes altres aptituds i coneixements necessaris per a una gestió eficaç dels projectes.

D'aquesta manera, el rol actual del Project Manager està experimentant una mutació, i ja no solament s'espera d'ell que sigui un professional qualificat i certificat en certes habilitats tècniques i/o de gestió.

A l'actual rol de Project Manager se li comença a exigir que sigui a més d'un excel·lent gestor, un professional amb visió estratègica d'empresa, que no solament executi, sinó que sàpiga valorar quins són els projectes claus o les tasques crítiques per a l'organització i sigui capaç de trobar sinergies i aportar valor per a la consecució dels objectius marcats per la gerència.

El rol de gestor de projectes està per tant, cada vegada més en alça i la majoria d'organitzacions a nivell internacional estan adonant-se de l'important valor que aporta aquesta figura.

Segons es dedueix de recents estudis duts a terme pel PMI (Project Management Institute) entre el 2010 i el 2020 15,7 milions de llocs de treball amb el rol de gestors de projectes seran creats.

A més del creixement de la demanda, els salaris també haurien de créixer entre un 10% i un 16% depenent de la regió.

Els propers anys l'especialització en gestió de projectes experimentarà un important auge i creixement i s'estabilitzarà i consolidarà en aquelles regions on encara no ha penetrat amb suficient força.

Per tant no és d'estranyar, que cada vegada siguin més els gestors de projectes que es preparen per obtenir alguna certificació oficial en gestió de projectes com el PMP – Project Management Professional del PMI.

De l'anàlisi de les enquestes dutes a terme pel PMI en el sector es desprèn el següent:

  • Aproximadament el 75% dels project managers (PMPs) enquestats guanyen almenys $58,249 dòlars a l'any.
  • El país amb major salari registrat va ser Austràlia amb $134,658 dòlars, mentre que el més baix va ser Egipte amb $24,201 dòlars anuals.
  • A Espanya el salari mitjana és de $64,491 dòlars anuals.

 

Vists aquests nombres i el creixement previst de la professió, s'entén per què el creixent interès del sector a professionalitzar-se i certificar-se en gestió de projectes.

Contingut cedit per Alejandro Pérez, PMP

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO