Com muntar un web amb Drupal. El cas inLab

Drupal és un dels gestors de continguts per web més potents que podem trobar, per la seva gran quantitat de mòduls. Aquest article és una guia per nouvinguts a Drupal, posant com a exemple pràctic el nou web de l'inLab.

Quan ens enfrontem a fer una web des de zero, un punt molt important és decidir quins dels gestors de continguts existents podem utilitzar. Pel tipus de web que volíem, que no només vol ser un aparador sino també una eina de comunicació interna, ens hem decantat per Drupal per la seva flexibilitat. Tanta flexibilitat porta associada una corba d'aprenentatge, que es pot fer bastant més suau si d'entrada tenim clars certs conceptes d'aquest gestor de continguts.

Conceptes bàsics de Drupal

Nodes i tipus de contingut

A Drupal, els nodes són els continguts pròpiament. Un cert node pot ser d'un cert tipus de contingut. Per exemple, aquest article és del tipus de contingut Article (fins aquí res sorprenent). Altres tipus de contingut que ja porta Drupal per defecte són les pàgines simples (que bàsicament son text HTML). Si volem algun altre tipus de contingut, en podem crear de nous. Per exemple, en aquest web hem creat el tipus "Projecte", que ens ha servit per crear totes les fitxes dels projectes. Fent un símil amb una base de dades relacional, els tipus de contingut de Drupal serien les taules i els nodes, els registres concrets.

Vistes

Les vistes són un dels elements més potents de Drupal i ens permeten fer consultes als nostres continguts i presentar-los de diverses formes. Podem agafar només certs camps dels nostres continguts, agrupar, ordenar i filtrar. Les vistes ens permeten des de fer una llista de projectes d'un cert tema fins a una llista dels articles escrits per una persona.

Taxonomies

Les taxonomies permeten organitzar el nostre contingut. En el cas del web de l'inLab, tant les tecnologies com les àrees d'expertesa són taxonomies. Si etiquetem qualsevol contingut, ja sigui un article o un projecte amb un cert terme dintre d'una taxonomia, podem després fàcilment relacionar-lo amb continguts similars. Per exemple, si anem al projecte de l'ampliació del Racó, veurem que apareixen a la dreta altres projectes relacionats amb entorns col·laboratius que s'han fet a l'inLab. Això ho hem pogut fer gràcies al fet que tots els hem etiquetat com a "Entorn col·laboratiu". Una vista amb la consulta dels continguts amb la mateixa classificació que el node que estem mirant en forma de bloc fa la resta.

Temes

Són els aspectes visuals que pot tenir Drupal a l'hora de presentar la informació. Un tema té “forats” on després aniran els continguts. Per exemple, una columna a la dreta, una a l'esquerra, un cap, un peu i una àrea central. Lògicament, un tema també incorpora un CSS que podem modificar per adaptar-lo a les nostres necessitats. I si per CSS no podem arribar al grau de personalització que necessitem, sempre podem tocar les plantilles PHP que porta el tema per ajustar-les a les nostres necessitats.

Blocs

Són fragments de pàgina. Un bloc pot anar a diferents “forats” que tingui el nostre tema. Per exemple, podem tenir un bloc amb una vista amb contingut relacionat que vagi a una columna a la dreta i un amb el menú que vagi a la part de la capçalera.

Mòduls

Dintre del nostre web hem hagut d’instal·lar diversos mòduls per ampliar les funcionalitats bàsiques del paquet. Aquesta és una llista dels més importants i que ens permeten fer.

Views

El mòdul que permet vistes curiosament no forma part del core de Drupal sinó que s'ha d’instal·lar a part. Ja hem parlat del que permet: mostrar els continguts introduïts de la forma que més ens convingui.

Entity Reference

Si volem que un camp d’un contingut sigui una relació amb un altre camp, necessitarem aquest mòdul. Amb això podrem fer per exemple una relació entre un projecte i un equip de persones que ha portat aquest projecte. De fet, ens permetrà fer qualsevol tipus de relació entre continguts que vagi més enllà d'una classificació dintre d'una taxonomia.

Date

Una altra cosa curiosa de Drupal: dintre del tipus bàsics amb els que permet treballar no hi ha el tipus data. Si volem crear continguts amb dates o crear calendaris, necessitarem instal·lar aquest mòdul abans.

Slideshow

Aquest mòdul ens permet presentar conjunts de fotos de forma que vagin passant, tal com mostrem a la portada. El que seria un camp multivaluat de tipus imatge, que per defecte es mostraria una darrera l'altra, es pot mostrar de forma molt més dinàmica utilitzant aquest mòdul i sense haver de programar res.

Moduls de internacionalització

Drupal té suport al core per múltiples idiomes, però són necessaris diversos mòduls per aconseguir tenir tot el suport que necessitem per fer un web multi idioma. Per exemple, els continguts es poden marcar com a traduïbles però... i els textos de les vistes? I les etiquetes? Totes aquestes qüestions estan tractades en aquest tutorial sobre internacionalització a Drupal 7

Conclusions

Drupal ens permet crear el nostre web corporatiu d'una forma relativament simple sense haver de tocar codi i fent que sigui fàcilment modificable. Qualsevol gestor de continguts web té associada una corba d'aprenentatge i aquest no és una excepció. Un cop superada, ens ha permès fer tot el que necessitàvem i per tant considerem que ha estat una bona elecció.

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO