Àrees d'expertesa

Smart data, mètodes i tècniques estadístiques per analitzar i processar dades i la seva interoperabilitat: mineria de dades, anàlisis estadístics avançats, mesurament d'intangibles, Open Data, integració, fusió i processament de grans volums de dades, dashboards, arquitectures Big Data, data warehouse...

Mobilitat Intel·ligent. Sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions de routing dinàmic, tractament avançat de dades de trànsit i mobilitat, models de predicció de trànsit en temps real, nous conceptes de mobilitat (ridesharing, transport a la demanda, vehicle connectat), macro, meso i micro simulació de trànsit.

Ontologies semàntiques, Integració semàntica de dades, Interoperabilitat i integració de sistemes, Enginyeria de serveis i de processos de negoci, Enginyeria de requisits, Modelització i processament de la informació, Sistemes d'informació i tecnologies Web, Big data and cloud software, Internet of Things, Desenvolupament àgil...

Ciberseguretat (auditories, anàlisi forense, monitoratge de xarxes), desenvolupament de sistemes de detecció de malware i de frau electrònic, seguretat d’aplicacions, formació i sensibilització sobre la seguretat informàtica.

Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, els processos industrials o els sistemes d’emergències. Simulació social aplicada a la demografia, l'epidemiologia, la dinàmica de la població, la salut o els sistemes ambientals. Modelatge i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport.

Learning Analytics, entorns de suport a l’aprenentatge, sistemes d’informació per a la gestió universitària, laboratoris d’informàtica, sistemes per mesurar i analitzar resultats de l’aprenentatge per tal de fer un seguiment i millorar els resultats acadèmics.

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC

inLab és centre TECNIO

ACCIO