Àrees d'expertesa

Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, els processos industrials o els sistemes d’emergències. Simulació social aplicada a la demografia, l'epidemiologia, la dinàmica de la població, la salut o els sistemes ambientals. Modelatge i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport.

Mobilitat Intel·ligent. Sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions de routing dinàmic, tractament avançat de dades de trànsit i mobilitat, models de predicció de trànsit en temps real, nous conceptes de mobilitat (ridesharing, transport a la demanda, vehicle connectat), macro, meso i micro simulació de trànsit.

Smart data, mètodes i tècniques estadístiques per analitzar i processar dades i la seva interoperabilitat: mineria de dades, anàlisis estadístics avançats, mesurament d'intangibles, Open Data, integració, fusió i processament de grans volums de dades, dashboards, arquitectures Big Data, data warehouse...

Ciberseguretat (auditories, anàlisi forense, monitoratge de xarxes), desenvolupament de sistemes de detecció de malware i de frau electrònic, seguretat d’aplicacions, formació i sensibilització sobre la seguretat informàtica.

Aplicacions mòbils orientades a geoserveis basades en OpenStreetMap. Integració amb wearables i IoT. Desenvolupament d’aplicacions iOS i Android. Mobile Apps Learning Lab.

Learning Analytics, entorns de suport a l’aprenentatge, sistemes d’informació per a la gestió universitària, laboratoris d’informàtica, sistemes per mesurar i analitzar resultats de l’aprenentatge per tal de fer un seguiment i millorar els resultats acadèmics.

Ontologies semàntiques, Integració semàntica de dades, Interoperabilitat i integració de sistemes, Enginyeria de serveis i de processos de negoci, Enginyeria de requisits, Modelització i processament de la informació, Sistemes d'informació i tecnologies Web, Big data and cloud software, Internet of Things, Desenvolupament àgil...

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC

inLab és centre TECNIO

ACCIO