Àrees d'expertesa

Integració de l'enginyeria i l'anàlisi de dades en serveis de Data Science i Big Data: arquitectures Big Data per a l'explotació d'informació, Data Lakes a mida, repositoris NOSQL especialitzats, models d'aprenentatge automàtic, construcció d'analítica en temps real, programari i entorns pel desenvolupament de models...

Gestió de nous conceptes de mobilitat, tractament avançat de dades del trànsit i mobilitat, gestió de flotes de vehicles mitjançant algoritmes de routing en temps real, simulació micro, meso i macroscòpica del trànsit, predicció de la qualitat de l’aire, análisis i millora de processos intermodals i de transport.

Representació de dades, modelització i processament de la informació, enginyeria de requisits, representació de tecnologies, sistemes d’informació, tecnologies web, Software as a Service, Internet of Things, projectes d’innovació i de recerca en gestió del coneixement…

Seguretat informàtica (auditories, anàlisi forense, monitoratge de xarxes), desenvolupament de sistemes de detecció de malware i de frau electrònic, seguretat d’aplicacions, formació i sensibilització sobre ciberseguretat.

Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, els processos industrials o els sistemes d’emergències. Simulació social aplicada a la demografia, l'epidemiologia, la dinàmica de la població, la salut o els sistemes ambientals. Modelització i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport. Sistemes d’informació geogràfica.

Learning Analytics, desenvolupament d’eines i serveis TIC integrats en entorns d’aprenentatge virtual per millorar la docència i els laboratoris, desenvolupament d’entorns de support a la gestió acadèmica i els recursos humans.

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO