TOTQ: Sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de la UPC

Descripció 

L’eina informàtica TOTQ és una aplicació que facilita als diferents centres la definició, gestió, avaluació i millora de totes les tasques internas relacionades amb la qualitat en els processos de docència.

El marc de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i els nous canvis introduïts en la normativa espanyola, estableixen que les universitats són les responsables principals de l’acompliment dels objectius de qualitat associats a l’ensenyament que imparteixen, cercant la millora contínua, i entenent aquesta qualitat com a un concepte global que afecta a tota la universitat.

És per aquest motiu, que les universitats han d’incorporar polítiques i sistemes de gestió interna de la qualitat, formalment establerts i públicament disponibles, que responguin a les necessitats de les pròpies institucions i a les expectatives de la societat. En aquest context la UPC ha desenvolupat aquesta eina.

Període del projecte 
Gener, 2011 to Abril, 2012
Beneficis per al client 

Facilita als diferents centres de la UPC la definició, gestió, avaluació i millora de totes les tasques relacionades amb l’assegurament de la qualitat en els processos de docència.

Tecnologia 
Web
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 
Participants 
Facultat de Matemàtiques i Estadistica (FME)
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Escola Tècnia Superions de Camins Canals i ports (Camins)
Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

inLab és membre de